Header-small-01

Wij nemen de privacy van
persoonsgegevens zeer serieus

Crumbbase hecht groot belang aan uw privacy. Op deze website informeren wij u welke rol privacy speelt bij onze dienstverlening en wat wij doen om persoonsgegevens te beschermen. Tevens kunt u via deze website gebruik maken van de mogelijkheid om uw af te melden voor deelname aan alle projecten waarbij Crumbbase Wi-Fi data meet ('Opt-out').

Met welk doel wordt Wi-Fi data gemeten?

Crumbbase ondersteunt haar klanten bij het meten van Wi-Fi data. De klanten van Crumbbase zijn beheerders of eigenaren van fysieke ruimten (bijvoorbeeld een winkel). Door te meten hoeveel, hoe lang of waar Wi-Fi-apparaten zich in een ruimte bevinden, kan de klant van Crumbbase beter inzicht krijgen hoe een ruimte wordt gebruikt.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Elk Wi-Fi-apparaat (bijvoorbeeld uw smartphone) heeft een zogenaamd 'MAC adres' waarmee deze zich uniek kan identificeren op Wi-Fi netwerken. Wi-Fi sensoren in de ruimte van onze klanten meten de aanwezigheid van het MAC adres van uw Wi-Fi-apparaat. Deze Wi-Fi data wordt na meting meteen geanonimiseerd en versleuteld voordat ze door Crumbbase wordt opgeslagen in een beschermde omgeving.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

Zodra Wi-Fi sensoren uw Wi-Fi data meten, wordt het bijbehorende MAC adres bij de bron versleuteld. Crumbbase laat het versleutelde MAC adres vervolgens direct door een onafhankelijke partij anonimiseren. Crumbbase beschikt aansluitend alleen over geanonimiseerde gegevens welke niet tot individuen te herleiden zijn. Persoonlijke data wordt dus niet opgeslagen of geanalyseerd. Klanten krijgen via Crumbbase alleen toegang tot geaggregeerde geanonimiseerde gegevens. Crumbbase hanteert voor de opslag van gegevens hoge beveiligingsstandaarden. Het datacentrum dat Crumbbase gebruikt voldoet aan de normen van de ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging.

Hoe worden de geanonimiseerde gegevens verder verwerkt?

Crumbbase verzamelt gegevens ten behoeve van haar klanten. Over het gebruik van deze gegevens wordt u door onze klanten nader geïnformeerd, zij handelen als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als u liever niet mee doet (Opt-out)

Als u niet wilt dat uw Wi-Fi data wordt verzameld kunt u natuurlijk altijd de Wi-Fi van uw Wi-Fi apparaat uit zetten tijdens het gebruik van een ruimte. U kunt zich ook gemakkelijk afmelden via deze website voor deelname aan alle projecten waarbij Crumbbase voor haar klanten Wi-Fi data meet. Als u gebruikt maakt van deze afmelding (Opt-out) wordt uw MAC adres versleuteld opgeslagen door Crumbbase en wordt uw WiFi-data niet betrokken in data-analyse.

Om u af te melden voor alle locaties van Crumbbase, zoekt u uw MAC adres op in uw smartphone en voert u deze hieronder in. Uw MAC adres kunt u doorgaans hier vinden:

  • Android: Instellingen, Over de telefoon, Status.
  • iPhone: Instellingen, Algemeen, Info.

Als u later besluit toch mee te willen doen kunt u ook uw MAC adres invoeren. U krijgt dan de mogelijkheid om uw afmelding (Opt-out) ongedaan te maken.